Mitä inflaatio merkitsee yrityksille?


Inflaatio tuo yleistä epävarmuutta niin kuluttajien kuin yritysten tulevaisuuteen. Mitä tämä merkitsee yrityksille? Ainakin sitä, että yrittäjän pitää varautua inflaation vaikutuksiin. Kun kysynnän lasku ja kiristyvä hintakilpailu on mahdollista, yrityksen kannattaa hyvän sään aikaan miettiä hinnoitteluaan, kustannustehokkuuttaan sekä omien rahoituspuskureiden riittävyyttä haastavimmillakin hetkillä.


Inflaatiolla tarkoitetaan tarvikkeiden ja palveluiden hintojen nousua. Inflaatio johtaa ostovoiman heikkenemiseen. Suomessa ehdittiin 2000-luvulla tottua tilanteeseen, jossa hintojen nousu oli varsin maltillista, mutta korona, Kiinan tuotanto-ongelmat ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut tilanteen nopeasti. Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa kuluttajahintojen muutos oli peräti 7,8 %:a. Eniten kuluttajahintoihin ovat vaikuttaneet sähkön, polttoaineiden ja rakentamiskustannusten nousu. Tämän vuoden aikana myös ruuan hinnan ennustetaan jatkavan nousuaan.


Mitä tämä merkitsee yrityksille? Ainakin sitä, että yrittäjän pitää varautua inflaation vaikutuksiin. Jotain pitää tehdä, kun omat kustannukset nousevat. 


Totuus on kuitenkin se, että useimmilla aloilla kilpailu määrittää mihin hintaan tuotteita tai palveluita voidaan myydä. Monissa tapauksissa hinnat perustuvat sopimuksiin, jotka on saatettu tehdä jo paljon aikaisemmin tai sopimukset ovat määräaikaisia. Tällöin hintojen nostaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta ellei yrityksesi ole saanut lisättyä sopimuksiin jonkinlaista indeksiehtoa, joka mahdollistaa hintojen noston kulujen noustessa. Muissa tilanteissa yritys voi sentään yrittää nostaa tuotteidensa hintoja. Mutta onko se mahdollista ja kannattavaa?


Näin kovassa inflaatiotilanteessa palkkojen ostovoima ei pysy millään inflaation perässä. Ekonomistien mielestä tämä on peräti hyvä asia, koska muutoin palkkojen nousu kiihdyttäisi inflaatiota entisestään. Mutta joka tapauksessa, kun inflaatio ylittää nettopalkkojen kasvun, ostovoima heikkenee. Tällöin kuluttajien täytyy vähentää hankintojaan ja kilpailu kuluttajien varoista kiristyy. Kysynnän ja tarjonnan lain mukaan kysynnän heiketessä tarjonnan hintojen pitäisi peräti laskea, jotta kuluttajat ostaisivat vastaavan määrän kuin aikaisemmin.


Ja käänteisesti, jos hintoja nostetaan, kysynnän määrä laskee ja tuotantoa tarvitaan vähemmän kuin aikaisemmin. 


Käytännössä tämä johtaa tilanteeseen, että inflaation noustessa yhtiön pitää kannattavuuden säilyttääkseen sopeuttaa tuotantoaan ja tehostaa tuotantoaan. Oman kannattavuuslaskennan seuraaminen on tässä tilanteessa erityisen tärkeää. Tuotannon tehostaminen on omiaan johtamaan kansantaloudessa negatiiviseen kierteeseen – kun yritykset leikkaavat kulujaan, ostot muiltakin yrityksiltä pienenevät. Kun kysyntänäkymät ovat negatiiviset, monilla yrityksillä on houkutus siirtää investointeja tulevaisuuteen. Tämä voi kuitenkin syventää ongelmia entisestään. 


Investoinnit korkean inflaation tilanteessa


Mikä on salaisuus päästä tästä heikkenevän kysynnän kierteestä? Vastaus on piilotettu edelliseen kappaleeseen eli tehokkuus. Kun yritys pystyy tuottamaan palveluita tai tuotteita hiukan enemmän tai edullisemmin kuin kilpailijat, kysyntä luultavasti lähtee jälleen nousuun. Tällaisessa tilanteissa investoinnit tehokkaampaan ja laadukkaampaan tuotantoon saattavat olla kullanarvoisia. Ja korkean inflaation tilanteessa investoinnit saattavat olla juuri nyt merkittävästi edullisempia kuin tulevaisuudessa.


Kansantaloudellisesti olennaista on tietenkin, että suomalaisten tehokkuus ja kustannustaso kehittyvät kilpailijamaita myönteisemmin ja investointitasomme pysyy korkeana.


Miten muuten yrityksen kannattaa varautua inflaatioon?


Inflaatio tuo yleistä epävarmuutta yritysten tulevaisuuteen. Kun kysynnän lasku ja kiristyvä hintakilpailu on mahdollista, yrityksen kannattaa varmistaa hyvän sään aikaan myös omien rahoituspuskureiden riittävyys haastavimmillakin hetkillä. Yksi hyvä yrityksille ja yrittäjille sopiva rahoitusmuoto on laskurahoitus. Se on luultavasti tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava rahoitusmuoto pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. 


Mikä on laskurahoitus?


Laskurahoitus on rahoitusmalli, jossa yritys saa rahaa heti lähettämistään uusista myyntilaskuista huolimatta siitä, että laskuilla on pitkä maksuehto. Rahoitusmalli on erittäin joustava, nopea ja rahoituksen pääasiallisena vakuutena toimivat myyntisaamiset. PURO Financen Laskurahoitus poikkeaa monista muista toimijoista siinä, että palvelun hinnoittelu on selkeämpi ja läpinäkyvämpi kuin kilpailijoilla, palveluun kannattaa lähettää kaikenkokoiset laskut ja palvelun raportointi sekä yhteydet taloushallinnon ohjelmistoihin helpottavat käyttöä. 


PURO Financen laskurahoitusta saa useilla eri tuotenimillä. PURO Financesta saa suoraan PURO Laskurahoitusta, POP Pankista Laskurahaa, taloushallinnon ohjelmistoista Procountor Kassaturvaa, Isolta Kassaturvaa, Ecom Kassaturvaa tai Visma Laskurahoitusta. 


Muistilista yrittäjälle miten varautua korkeaan inflaatioon:


  • Ole varovainen määräaikaisissa tai pidemmän aikavälin sopimuksissa. Selvitä onko niihin mahdollista lisätä indeksiehtoja, jotka mahdollistavat hintojen nostoja. 
  • Seuraa tarkasti kannattavuutta, miten nousevat hinnat vaikuttavat yrityksesi katteisiin. Nosta hintoja, mikäli sopimuksen tämän mahdollistavat.
  • Tehosta yrityksesi toimintaa! Kun yritys pystyy tuottamaan palveluita tai tuotteita hiukan enemmän tai edullisemmin kuin kilpailijat, kysyntä luultavasti lähtee jälleen nousuun.
  • Älä siirrä investointeja! Korkean inflaation tilanteessa investoinnit saattavat olla juuri nyt merkittävästi edullisempia kuin tulevaisuudessa.
  • Varmista rahoituspuskureiden riittävyys! Yksi hyvä yrityksille ja yrittäjille sopiva rahoitusmuoto on laskurahoitus. Laskurahoitus on luultavasti tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava rahoitusmuoto pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa.


Jos olet kiinnostunut laskurahoituksesta, täytä rahoitushakemus ja autamme asiassa eteenpäin!


PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoring- eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.


Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.


Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!