Millaisia maksuehtoja suomalaiset yritykset käyttävät?


Euroopan maksuehtodirektiiviin pohjautuva Maksuaikalaki määrittää, että yritysten maksuehto saa olla enimmillään 30 päivää ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Kuluttajansuojalaki puolestaan määrittelee, että kuluttajalle on annettava vähintään 14 päivää maksuaikaa laskuille. Mutta millaisia maksuehtoja yritykset käytännössä käyttävät?

Yrittäjien teettämän Yrittäjägallupin (lokakuu 2022) mukaan pidemmät maksuehdot ovat kuitenkin melko yleisiä varsinkin hieman suurempien yritysten keskuudessa. Tutkimuksen mukaan vain hieman yli puolessa tapauksissa yli 30 päivän maksuehdoista on sovittu yhdessä osapuolten välillä.

Pitkät maksuehdot ovat yrityksille todellinen ongelma. EU-komission mukaan noin neljännes konkursseista on johtunut siitä, etteivät yritykset saa ajoissa maksujaan.  

PURO on vuonna 2022 rahoittanut yli 132.000 ja näiden laskujen keskimääräinen maksuehto on ollut noin 23 päivää. Suomalaiset ovat varsin tunnollisia laskun maksajia nimittäin laskut maksetaan keskimäärin vain noin kaksi päivää myöhässä. Suuri osa laskuista maksetaan laskun eräpäivänä.

Laskun lähettäjän kannalta paras olisi käyttää mahdollisimman lyhyttä maksuehtoa, koska se nopeuttaa yrityksen rahankiertoa takaisin yritykseen. Laskun maksajan kannalta paras maksuehto olisi puolestaan mahdollisimman pitkä maksuehto. Tämän vuoksi isommat yritykset yleensä edellyttävätkin toimittajiltaan mahdollisimman pitkiä maksuehtoja, vähintään 30 päivää mutta usein 45 päivää, 60 päivää tai jopa 90 päivää.

On olemassa muutamia keinoja, joilla yritys pystyy nopeuttamaan yrityksen tilille tulevaa rahaa. Olemme listanneet yrityksille 5+1 keinoa, millä yritys pystyy nopeuttamaan lähettämiensä laskujen maksamista.


1.    Lyhennä käyttämääsi maksuehtoa.

Jos maksuehto oli aiemmin 14 päivää – käytä jatkossa kymmentä päivää. Muutos saattaa tuntua pieneltä mutta käytännössä sen pitäisi vähentää myyntisaamisiin sitoutunutta pääomaa melkein 30 prosentilla.


2.    Käytä verkkolaskutusta

Tämä nopeuttaa selvästi laskujen käsittelyaikaan sitoutunutta aikaa. Sähköposti- ja paperilaskut joskus vain häviävät matkalla. Verkkolaskut menevät puolestaan aina perille ja pysyvät vastaanottajan työlistalla. 


3.    Varmista että laskun sisältö on oikein 

PURO on 5-vuotisen historiansa aikana rahoittanut yli 300.000 laskua. Näistä noin 3 %:in on kohdistunut hyvityslasku, eli hyvityslaskuja on lähetetty lähes 10.000 kertaa.  Hyvityslaskujen syynä on usein se, että laskun sisällössä on joku virhe – on kyse sitten puuttuvista liitteistä, ostajan tiedot ovat väärin tai toimituksessa on ollut joku haaste.

Usein hyvityslaskun jälkeen lähetetään ostajalle uusi lasku ja sen jälkeen uusi oikeansisältöinen lasku uudella maksuehdolla. Eli usein näissä laskuissa toteutunut maksuehto on usein lähes kaksinkertainen alun perin tarkoitettuun maksuehtoon verrattuna.


4.    Laskurahoitus rahankierron nopeuttajana

Laskurahoituksen avulla yritys saa rahat lähettämistään laskuista heti laskun lähettämisen jälkeen käytetystä maksuehdosta riippumatta. Eli laskurahoituksen avulla yritys pystyy käytännössä muuttamaan myyntilaskut rahaksi.

Laskurahoitus nopeuttaa rahan muuttumista tilivaroiksi myös toisella tavalla. Törmäämme usein tilanteisiin, joissa yrittäjät kertovat, että ostajat viivyttävät laskujen maksua. Lasku maksetaan usein nopeasti sen jälkeen, kun yrittäjä soittaa itse asiakkaalle tai muistuttaa asiasta muutoin. Vaikuttaa siltä kuin syynä on yksinkertaisesti se, että laskujen maksamisen viivyttelyllä yritetään pitää oma rahatilanne parempana. 

Kun myyjällä on käytössään PUROn laskurahoitus, PURO vastaa laskun lähettämisestä ostajalle. Laskuista käy ilmi, että saatava on siirretty PURO Financelle ja lasku tulee maksaa PUROn asiakasvaratilille. Tämän myötä ostaja tietää, että lasku pitää maksaa ajallaan tai myös rahoitusyhtiö tulee olemaan asian tiimoilta yhteydessä. Ulkopuoliselle rahoittajalle on vaikeampi keksiä tekosyitä laskun maksamattomuudesta kuin tutulle myyjälle. Myyjän on myös helpompi ohjata keskustelu rahoittajan suuntaan – saatava kun on siirretty rahoittajalle, myyjällä ei ole edes mahdollisuutta maksuajan antamiseen. 


Haluatko lukea lisää laskurahoituksesta ja miten se voi hyödyttää yritystäsi? Laskurahoitus.fi


5.    Älä hoida perintää pelkästään yksin

Yrittäjän työaika kannattaa käyttää niihin asioihin, jotka ovat yrityksen kehityksen kannalta tärkeimpiä sekä mistä yrittäjän työtunneista saa parhaan tuoton. Laskujen perinnän hoitaminen ei varmasti ole yksi näistä tehtävistä.

PURO Financen Laskurahoitukseen pystyy liittämään automaattisen ja maksuttoman perintäpalvelun. Tämän myötä perintäkumppani lähettää automaattisesti maksuhuomautuksen, mikäli lasku on maksamatta. Jos laskua ei makseta huomautuksesta huolimatta, sen voi siirtää suoraan oikeudelliseen perintään saakka. 


+ 1 keino: Laskujen luottovakuuttaminen

Joskus harvoin käy niin, että ostaja ei yksinkertaisesti halua tai pysty maksamaan laskujaan. On kuitenkin olemassa keino, jolla tämä ei jää myyjän luottotappioksi. Nimittäin luottovakuutus. PURO Financen Laskurahoitukseen pystyy liittämään luottovakuutuksen, joka antaa turvaa ostajan maksukyvyttömyyttä tai -haluttomuutta vastaan. 


Mikäli kaipaat apua tai tukea yrityksen laskutukseen tai rahoitukseen liittyviin kysymyksiin, olethan yhteydessä!PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoring- eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.


Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.


Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!