PURO Finance Oy:n osakkeenomistajat ja Alisa Pankki Oyj:n hallitus ovat sopineet yhtiöiden yhdistymisestä osakevaihdolla, jonka toteutuessa Alisa Pankki hankkii PURO Financen sen nykyisiltä omistajilta.


Miten tämä vaikuttaa PUROn asiakkaisiin?


Laskurahoituspalvelu, asiakaspalvelu, verkkopalvelu OmaPURO ja koko henkilöstö jatkavat toimintaansa ennallaan toistaiseksi. Pidemmällä aikavälillä asiakkaidemme palveluun käytössä olevat resurssit kasvavat ja palvelut laajenevat, mutta muutoin muutoksella ei pitäisi olla suoria välittömiä vaikutuksia asiakkaisiin.


Suunniteltu yhdistyminen lyhyesti


PURO Financen ja Alisa Pankin yhdistymisen jälkeen yhtiö keskittyy jatkossa liiketoimintastrategiassaan pienten ja keskisuurten yritysten pankki- ja rahoituspalveluihin. 


”PUROn voimakkaan kasvun ytimessä on ollut luoda markkinoiden sujuvin ja edistyksellisin laskurahoituspalvelu. Yhdessä Alisan ja muiden kumppaniemme kanssa pystymme jatkossa tarjoamaan palvelua laajemmin taloushallintokumppanikanavissa”, toteaa PURO Finance Oy:n toimitusjohtaja Junno Roine.

Yhtiöt näkevät, että markkinoilla on selkeä tarve PK-yritysten sujuville ja tehokkaille rahoitus- ja pankkipalveluille. Hyödyntäen molempien yhtiöiden vahvuuksia, yhtiöt pystyvät tarjoamaan PK-yrityksille palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyvät edistykselliset tehokkaat rahoitusratkaisut, joustava asiakaspalvelu ja digitaaliset pankkipalvelut tiiviisti integroituna taloushallinnon palveluntarjoajien järjestelmiin.


”Yhdistyminen PURO Financen kanssa tukee Alisa Pankin fokusoitumista PK-yritysten pankki- ja rahoituspalveluihin. PK-yritykset kokevat perinteisten suurten pankkien tarjoamat pankkipalvelut kankeiksi ja etenkin rahoituksen saannin hankalaksi. Markkinoilla on tilaa joustavalle, asiakaslähtöiselle ja digitaaliselle PK-yritysten palvelemiseen keskittyvälle pankille. Järjestely tuottaa selkeät välittömät synergiat, kasvattaa merkittävästi asiakaspotentiaaliamme ja tukee strategiaamme pankkipalveluiden tarjoamisesta taloushallinnon toimijoiden ja muiden kumppanien kanssa”, toteaa Alisa Pankin toimitusjohtaja Teemu Nyholm.


Aikataulu ja päätöksenteko


Yritysjärjestelyn toteuttaminen on ehdollinen sille, että Alisa Pankin yhtiökokous päättää hyväksyä yhdistymisen. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään toukokuussa. Osapuolten tavoitteena on toteuttaa Yritysjärjestely mahdollisimman nopeasti ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen, arviolta toukokuun 2024 loppuun mennessä.


Osakkeenomistajien tuki


Järjestelyllä on molempien osapuolten tuki. PURO Financen suurimmat osakkeenomistajat, mm Kempinvest ja yhtiön toimiva johto, ovat sitoutuneet toteutettavaan yritysjärjestelyyn. Alisa Pankin suurimmista osakkeenomistajista mm. Evli Oyj ja Taaleri Oyj ovat sitoutuneet osallistumaan Alisa Pankin varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään siellä hallituksen ehdotusten puolesta.


Media- ja sijoittajatilaisuus


Alisa Pankki järjestää lehdistö- ja sijoittajatilaisuuden tänään 10.4.2024 klo 13:00, jossa Alisa Pankin toimitusjohtajan sijainen Juha Saari ja PURO Financen toimitusjohtaja Junno Roine kertovat järjestelystä tarkemmin. Suomenkielistä tilaisuutta voi seurata https://alisapankki.videosync.fi/tiedotustilaisuus-10042024


Tilaisuuden esitys tullaan julkaisemaan Alisa Pankin verkkosivuilla https://www.alisapankki.fi/pankki/raportit-ja-esitykset


Yhdistymistä koskeva pörssitiedote on saatavissa Alisa Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.alisapankki.fi/pankki/tiedotteet