Suomalaiset yritykset maksavat laskunsa häkellyttävän täsmällisesti. Täsmällisyys maksuissa on jopa parantunut viime vuosien aikana. PUROn kautta rahoitetuissa laskuissa on keskimäärin 21 päivän maksuehto ja laskut maksetaan keskimäärin 23 päivää laskun lähettämisestä. Eli PUROn kautta rahoitetut laskut maksetaan keskimäärin vain pari päivää eräpäivän jälkeen. Kansainvälisesti vertaillen tämä on erittäin täsmällistä maksukäyttäytymistä kuten esimerkiksi oheisesta eurooppalaisesta maksutaparaportista käy ilmi.  


Laskurahoitus on työkalu, jolla yritys saa rahaa omista myyntilaskuistaan heti kun se lähettää ne eikä vasta laskujen eräpäivänä. Usein rahoitusosuus on 80 %:a, jonka yritys saa tililleen heti laskun lähettämisen jälkeen ja loput 20 % yritys saa siinä vaiheessa, kun sen asiakas maksaa laskunsa. 


Onneksi erittäin suuri osa asiakkaista maksaa laskunsa ajallaan. Aina laskuja ei kuitenkaan makseta ajallaan. Syitä tähän on monia. Joskus lasku on jäänyt epähuomiossa maksamatta, joskus tilillä ei yksinkertaisesti saldo riitä kaikkien laskujen maksamiseen ajoissa tai joskus toimitukseen on jäänyt joku puute, jonka vuoksi ostaja ei vaan halua maksaa laskua vielä. 


Harva yrittäjä kuitenkaan haluaa päivittäin seurata ovatko yrityksen asiakkaat maksaneet laskunsa, varsinkin jos yrityksellä on paljon pieniä myyntilaskuja. Ja jos haluaa niin kannattaako yrittäjän käyttää aikaansa henkilökohtaiseen perintään?


Saatavien perinnässä tärkeintä on yleensä nopea reagointi


Jos lasku on jäänyt epähuomiossa maksamatta, eräpäivän jälkeen lähetetty maksumuistutus saa ostajan maksamaan laskunsa yleensä erittäin nopeasti. Vastaavasti jos ostajalla ei rahat riitä kaikkien laskujen maksamiseen, maksumuistutus nostaa muistutuksen kohteena olevan laskun maksujen maksamisen tärkeyttä ostajan mielessä. Yleensä vahvimmassa asemassa on se velkoja, joka huutaa ensimmäisenä ja kovimmalla äänellä. Jos laskun maksaminen johtuu puutteesta toimituksessa, maksumuistutus saa ostajan aktivoitumaan asiassa. Eli tekemään virallisen reklamaation, sopimaan toimituksen täydentämisestä tai sopimaan alennuksesta puutteelliseen toimitukseen. 


Jotkut yrittäjät arkailevat ulkoisen perintäpalvelun käyttöä. Monet kokevat, että heidän asiakkaansa saattavat pahastua, jos saavat maksuhuomautuksen ja tällä voi olla vaikutusta tulevaisuuden asiakassuhteeseen. 


Jotkut yrittäjät puolestaan nimenomaan haluavat ulkopuolisen perintäkumppanin hoitamaan erääntyneiden saatavien muistuttamista. Yrittäjät kokevat itse kiusallisena tilanteen, jossa heidän pitää soittaa tutulle asiakkaalle ja kertoa että lasku on maksamatta. Tällöin riskinä on, että ne joutuvat antamaan entistä enemmän maksuaikaa asiakkaalleen. Joskus on helpompi mennä ulkoisen perintäkumppanin selän taakse ja sanoa että yritys on ulkoistanut maksuvalvonnan ja asiasta pitää sopia perintätoimiston kanssa. 


Käyttämällä ulkopuolista perintäkumppania yritys varmistaa, että saatavia perintään aina vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Viimeisin lakimuutos koskien saatavien perintää tuli voimaan 15.5.2022 ja sitä ennen oli voimassa väliaikaisia perintälakimuutoksia. Ulkopuolinen perintäkumppani varmistaa myös että kaikkia asiakkaita kohdellaan tasapuolisesta, näin varmistuu yhtenäinen asiakaskokemus myös silloin jos laskun maksamisen kanssa on haasteita.Mitä perintäpalvelu PUROn kautta tarkoittaa?


PURO Finance tarjoaa perintäpalvelua kumppaniensa kautta. Perintäsopimuksen myötä PURO lähettää erääntyneet saatavat perintäkumppanille maksuhuomautuksen lähettämistä varten. Perintäsopimuksen solmiminen ei maksa mitään PUROn asiakkaalle, palvelu on yritykselle maksutonta maksuhuomautusten lähettämisten osalta. Jos laskua ei makseta maksuhuomautusten myötä, yritys ja perintätoimisto sopivat oikeudellisen perinnän aloittamisesta. Oikeudellisen perinnän kustannukset pyritään perimään aina asiakkaalta, mutta jos niitä ei saada perittyä, on mahdollista, että yritys joutuu ne korvaamaan perintätoimistolle. Oikeudellisesta perinnästä sovitaan aina kuitenkin yrityksen kanssa eli yritykselle ei koskaan tule yllätyskuluja. 


PURO Financen laskurahoitukseen kannattaa siirtää yrityksen koko laskutus


PUROn kautta tuleva perintäpalvelu toimii aina automaattisesti, kun lasku on lähetetty PURO:lle rahoitettavaksi. Tämän vuoksi onkin hyvä siirtää koko laskutus rahoitukseen. Jos yrityksen rahoitustarve ei edellytä koko laskutuksen siirtämistä rahoitukseen, rahoitusastetta voi pienentää esimerkiksi 80 %:sta 50 %:in, jolloin rahoituksen kustannus pienenee vastaavasti ja perintä toimii automaattisesti.


Luottovakuutus vai perintä?


Jo pelkkä perintäkumppaninen käyttäminen nopeuttaa ja varmistaa saatavien maksamista. Sitä paremman turvan saa kuitenkin luottovakuutuksella. Luottovakuutuksella yritys suojautuu oman asiakkaansa maksukyvyttömyyttä tai -haluttomuutta vastaan. Eli siinä vaiheessa, kun perinnästä ei ole enää apua, luottovakuutuksesta voi saada apua. Eli kun yritys haluaa turvata saatavien maksun, perintä ja luottovakuutus antavat siihen varmuuden. 


Jos olet kiinnostunut joko perintäpalvelusta tai luottovakuutuksesta, ota meihin yhteyttä niin autamme asiassa eteenpäin!


Perintäpalvelu PURO Financen kautta


  • Sopimuksen tekeminen on maksutonta.
  • PURO Finance käyttää perintäpalveluissa hyväksi todettuja kumppaneita, joiden palvelu on yhdistetty PURO Financen laskurahoitukseen.
  • Perintä nopeuttaa laskujen maksamista ja samalla parantaa laskuttajan kassatilannetta.
  • Perintä myös vähentää yrityksen työmäärää, enää ei kenenkään tarvitse seurata maksavatko ostajat laskunsa.
  • Käyttämällä perintäkumppania varmistat, että laskuja peritään aina lain ja sääntöjen mukaan
  • Kaikista PURO Financen kautta lähetetyistä laskuista lähtee automaattisesti maksumuistutus 7 päivän päästä laskun erääntymisestä, ellei perintäkumppanin kanssa ole toisin sovittu. 
  • Mikäli laskua ei makseta 10 päivän sisällä maksumuistutuksesta, velalliselle lähetetään maksuvaade .
  • PURO Financen perintäkumppani perii viivästyskorot teidän puolestanne ostajilta, jotka maksavat laskunsa myöhässä. 
  • Oikeudellisen perinnän aloittamisesta sovitaan aina PUROn asiakkaan kanssa erikseen.
  • Perintäpalvelusta aiheutuvat kustannukset peritään lähtökohtaisesti aina ostajalta. Kuluriski jää velkojalle, mikäli niitä ei saada perittyä velalliselta. PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoring- eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.


Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.


Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!