Riskienhallinta osaksi yrityksen kiinteää tekemistä


Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden. Vaikka ulospäin menestyvänkin yrityksen johtaminen saattaa vaikuttaa sujuvalta ja hallitulta, totuus saattaa olla jotain muuta. Menestys tulee erittäin harvoin helpolla. Päivittäinen työ onkin usein erilaisten yllätysten ja vastoinkäymisten hallintaa.

Mitä nämä päivittäiset haasteet voivat olla? Jokainen hiukan pidempään yrittäjänä toiminut on varmasti törmännyt esimerkiksi seuraaviin yllätyksiin:

 • Yllättävät laskut, esimerkiksi verot tai vakuutusmaksut
 • Yllättävät heilahdukset myynnissä
 • Toimittajien toimitusvaikeudet
 • Isot tilaukset ja niiden vaatima käyttöpääoma
 • Hintojen nousu eli inflaatio
 • Asiakkaiden maksuvaikeudet
 • Työntekijöiden poissaolot, esimerkiksi sairaslomat
 • Uuden työntekijän palkkaamisen liittyvät kulut
 • Laiterikot ja toimitilojen muutot
 • Lomapalkat ja lomarahat
 • Normaalit kausivaihtelut
 • Luonnonvoimat esim. luonnonkatastrofit ja pandemiat
 • Poliittiset konfliktit ja sodat


Jokaisessa yrityksessä on toimialasta riippuen erilaisia riskejä, joita vastaan kannattaa varautua. Riskejä voi jaotella eri tavoin, esimerkiksi strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, järjestelmäriskeihin, vahinkoriskeihin tai esimerkiksi maineriskeihin. Jokaisen yhtiön kannattaakin miettiä etukäteen millaiset riskit ovat todennäköisiä tai mahdollisia ja miten riskejä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hallita.

Havaittuihin riskien varalle kannattaa varautua erilaisilla suunnitelmilla, vakuutuksilla ja taloudellisilla puskureilla. Esiin nousseet riskit kannattaa jaotella todennäköisyyksien ja vakavuuksien suhteen. Etenkin todennäköisimpien ja vakavimpien riskien osalta kannattaa olla mietittynä valmiiksi suunnitelmat riskin hallitsemiseksi sekä määritellä asialle vastuuhenkilö. Blogin lopussa olemme tehneet esimerkkilistauksen erilaisista riskijaotteluista sekä tunnistetuista riskeistä, joita jokaisen yrityksen kannattaa miettiä.


Hallitus mukaan tekemisen suunnitteluun


Pienemmissäkin yrityksissä kannattaa käyttää hallitusta hyödyksi osana riskienhallinnan suunnittelua. Hyvän hallintotavan mukaan yhtiön omalla hallituksella on keskeinen rooli yhtiön riskien löytämisessä ja hallinnassa. Olisi hyvä, että hallituksen jäsenet eivät olisi liian tiiviisti osallisena yhtiön jokapäiväisessä tekemisessä, jotta he pystyisivät haastamaan toimivaa johtoa ja kysyä kysymyksiä, joita yrittäjä ei välttämättä ole osannut miettiä aikaisemmin. 


Rahoituspuskurit kuntoon


Onneksi monet riskit ovat korjattavissa tai hallittavissa rahalla. Tämän vuoksi onkin hyvä miettiä hyvän sään aikaan mitkä ovat ne tarvittavat rahapuskurit ongelmien realisoituessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella yrityksellä pitäisi olla jonkinlainen vararahasto, josta voi nopeasti nostaa riittävästi rahaa ongelman korjaamiseksi.

Rahoituksen saaminen saattaa muodostua erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi, mikäli yritykselle ehtii tulemaan maksuhäiriöitä tai maksuviiveitä. Tämän vuoksi toimiva kassankierto helpottaa myös lainan saantia.

Yksi keino parantaa rahatilannetta ja nopeuttaa kassankiertoa on käyttää laskurahoitusta. Rahoittamalla laskusi saat turvaa mahdollisten vaikeuksien varalle ja pystyt keskittymään paremmin yhtiösi varsinaiseen liiketoimintaan ja nukut yösi rauhallisemmin.

Tavallisesti laskurahoituksessa saat rahaa lähettämistäsi laskuista heti tilillesi. PURO Financen laskurahoituksessa maksat rahoituksen käytöstä rahoitusprovisiota laskun pääomasta laskun maksuehdon mukaisesti, et muita kiinteitä tai laskukohtaisia kuluja.


Laskurahoitus rahoitusvaraksi vaikka et tarvitse rahoitusta juuri nyt


Yleensä laskurahoituksessa saat rahat kaikista laskuista heti tilillesi. Jos yritykselläsi ei kuitenkaan ole jatkuvaa rahoitustarvetta, voit käyttää laskurahoitusta myös pelkkänä rahoituspuskurina. Tällöin nostat rahoitusta vain tarvittaessa. Tähän PURO Finance tarjoaa Flex-laskurahoitusta. Maksat vain rahoituspuskurin olemassaolosta pientä kiinteää palkkiota laskutuksesta ja varsinaista rahoituspalkkiota sen mukaan paljonko käytät rahoitusta. 

Laskurahoitus on erittäin joustava rahoitusmuoto ja sopii jokaiselle yrittäjälle, joka lähettää asiakkailleen laskuja myydyistä tuotteista tai palveluista. Lue lisää PURO Financen laskurahoituksesta tästä.


Mitä erilaisia riskejä yrityksellä saattaa olla? Ota lista talteen ja riskit haltuun!


Tunnistetut riskit kannattaa jaotella riskin todennäköisyyden ja vakavuuden suhteen, esimerkiksi asteikolla 1-5. Kun todennäköisyys ja vakavuus lasketaan yhteen, saadaan jonkinlainen arvio yksittäisen tekijän kokonaisriskistä. Tämä auttaa hahmottamaan miten hyvin riskiä vastaan kannattaa suojautua. 


Strategiset riskit

 • Suhdanneriski
 • Kilpailu
 • Lainsäädäntö ja viranomaistulkinnat
 • Asiakkaiden käyttäytymisen muutos
 • Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu
 • Epäonnistuminen strategian toteutuksessa
 • Kasvun hallitseminen
 • Henkilöriskit
 • Omistajuuden laajeneminen


Taloudelliset riskit

 • Rahoituksen saatavuus
 • Rahan riittävyys
 • Rahoituksen hinta
 • Korko- ja valuuttariski
 • Luottotappioriski


Järjestelmäriskit, sopimusriskit ja juridiset riskit

 • Sisäisen valvonnan pettäminen
 • Tietoturvariskit
 • Järjestelmäriskit
 • Toimittajariskit
 • Sopimus- ja vastuuriskit
 • Oikeudenkäyntiriski
 • Rikosriskit


Vahinkoriskit

 • Henkilöriskit
 • Vakuutusriskit
 • Vahingot, rikokset ja ilkivalta
 • Immateriaalioikeuksien suojaaminen
 • Terrorismi


Compliance-riskit

 • Tietosuoja-asiat
 • Lainsäädännön noudattaminen eri markkinoilla
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen


Maineriskit

 • Oman brändin ja maineen vahingoittuminen
 • Kielteinen julkisuusPURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoring- eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.


Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.


Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!