Miten valita investointien rahoitusmuoto? Vertailussa osamaksu ja leasingTuotantolaitteiden hankinta edessä toiminnan laajentuessa, työkoneet täytyisi uusia, myyjille hankkia työsuhdeautot… Yrittäjän arkeen kuuluu olennaisena osana hankintojen ja investointien tekeminen, oli se sitten yritystoiminnan kasvun myötä tai yllättävän tilanteen edessä. Ennen ostohousujen laittamista jalkaan, on hyvä miettiä mitä rahoitusvaihtoehtoja yrityksellä on hankinnan tekemiseen. Yrityksesi kasvun tukena oleva rahoituskumppani osaa huomioida yrityksesi taloudellisen tilanteen ja kustannusrakenteen ja suositella sen mukaista rahoitusratkaisua.


Tässä blogitekstissä esittelemme muutamia yleisimpiä rahoitusvaihtoehtoja käyttöomaisuuden rahoittamiseen. Sopivin rahoitustapa riippuu aina yrityksen tilanteesta ja omaisuuden käyttötarkoituksesta, eli kaikkiin muotteihin yhtä lailla sopivaa ratkaisua ei ole olemassa. Jos olet esimerkiksi tekemässä yrityksellesi laiteinvestointia, voi sinulla olla vaihtoehtona rahoittaa hankinta yrityksen omasta kassasta, hakea investoinnille ulkopuolista lainaa tai rahoitusta, tehdä hankinta osamaksulla tai kenties rahoittaa se leasingin avulla. Kustannuksien lisäksi rahoitusmuodot eroavat toisistaan erityisesti vakuuksien käytön ja omarahoitusosuuden osalta.Kannattaako investoinnin tekeminen yrityksen omasta pussista?


Perinteisesti ajatellaan, että edullisin tapa rahoittaa investointi on yrityksen omasta kassasta. Ja monesti asia onkin niin, etenkin mikäli vaihtoehtokustannuksia tai mahdollisia toisia sijoituskohteita ja niiden tuotto-odotuksia käyttöpääomalle ei oteta huomioon. Ajatus siitä, että raha omasta kassasta on ilmaista, pitääkin osittain paikkansa. Investointien rahoitusta pohdittaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon myös se, mitä muuta samalla rahalla voisi yrityksen kehittämisen eteen tehdä. Tuotto-odotus samalle investointisummalle esimerkiksi liiketoiminnan kasvuun ja kehittämiseen on useasti korkeampi kuin laitteistohankintojen rahoituksen kustannus. 


Jos kaipaat asiantuntijan neuvoja siihen, kannattaisiko juuri sinun yrityksesi rahoittaa investointinsa omasta pussista vai kenties ulkopuolisen rahoituskumppanin avulla, ole yhteydessä ja kerromme asiantuntijamme näkemyksen tilanteeseesi.
Moni yrittäjä on harkinnut esimerkiksi työkone- ja laitehankintoihin leasing-sopimusta, joka on usein yrittäjälle suotuisa vaihtoehtoRiittääkö yrityksen käyttöpääoma investoinnin tekemiseen? 


Etenkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä käyttöpääoma ei aina mahdollista suurempien investointien tekemistä kerralla, etenkin jos ne osuvat eteen yllättäen. Tilanteessa, jolloin yrityksen käyttöpääoma mahdollistaisi investoinnin tekemisen, mutta rahat ovat myyntisaatavien varassa eivätkä vielä yrityksen tilillä, voi laskurahoitus olla joustavin ja edullisin vaihtoehto kassavirran turvaamiseen. 


Laskurahoitukseen, kuten ei myöskään leasingiin tarvita omia vakuuksia, jolloin vakuudet säästyvät mahdollisia tulevia isompia rahoitustarpeita varten. Ulkopuolista rahoitusta harkitessa kannattaa siis pitää katse pitkän aikavälin suunnitelmissa, tavoitteissa ja mahdollisissa riskeissä, jotta yrityksen vakuudet voivat kattaa myös tulevaisuuden investointitarpeet.
Investointipäätöstä tehdessä on hyvä pitää katse tulevaisuudessa, eikä lukita yrityksen vakuuksia käyttöpääoman hankintoihin
Leasing vaiko kenties osamaksu, vakuudettomat rahoitusmuodot vertailussa 


Leasing on rahoitusmuoto, jossa rahoituksen kohde toimii vakuutena, jolloin yritys voi käyttää yrityksen omat varat ja vakuudet ydinliiketoimintaan kuormittamatta sen maksuvalmiutta. Leasingin kaksi eri päätyyppiä ovat käyttöleasing ja rahoitusleasing. Käyttöleasingissa yritys vuokraa leasingkohteen suoraan laitetoimittajalta, kun taas rahoitusleasingissa rahoitusyhtiö ostaa kohteen toimittajalta ja vuokraa sen yritykselle. Kummassakin tapauksessa leasingin kohde pysyy laitetoimittajan tai rahoitusyhtiön omistuksessa, ja ei näin ollen myöskään näy hankinnan tehneen yrityksen, vaan omistusyrityksen, taseessa.


Leasingsopimuksen tarkka sisältö ja pituus voi vaihdella tilanteesta riippuen. PUROlla leasingsopimus suunnitellaan juuri sinun yrityksellesi sopivaksi, mikä auttaa budjetoinnissa ja tuotto-odotuksien selvittämisessä. Leasingissa laitteista maksetaan ainoastaan palvelumaksua sovitun jakson ajan, jolloin raskailta kertainvestoinneilta ja omistajuuden riskeiltä vältytään. Maksut jakautuvat tasaisesti sopimuskaudelle, mikä helpottaa myöskin budjetointia ja yrityksen taloustilanteen ennakoitavuutta. Lisätarpeiden syntyessä, sopimukseen on myös helppo lisätä uusia hankintoja tarpeen mukaan. Vaurio- tai vahinkotilanteissa leasingkumppani on yrityksen tukena nopeallakin aikataululla. Useissa sopimuksissa on mahdollista saada säästöä myös operatiivisissa kustannuksissa esimerkiksi huoltosopimuksen muodossa.


Yksi leasingin ominaisuuksista on, että käyttökohteen käyttäjän ja laitetoimittajan tai rahoitusyhtiön välille solmittu palvelusopimus ei rasita yrityksen omaa tasetta. Leasingsopimuksen hallinta ei myöskään kuormita taloushallinnan kustannuksia, ja palvelumaksun voi vähentää verotuksessa. Leasingin haitoista voinee yleisimmin nostaa esille sen helpon saatavuuden, mikä väärin käytettynä voi johtaa ylivelkaantumiseen tai jopa yrityksen konkurssiin.Yksi leasingin suurimmista eduista on mahdollisten lisäpalvelujen liittäminen sopimukseen, mikä helpottaa myös yrittäjän huolta


Vai sittenkin osamaksu?


Vaihtoehto leasingille on osamaksu, joka eroaa leasingista siinä mielessä, että osamaksun tavoitteena on hankinnan lunastaminen yrityksen omistukseen. Osamaksukaupoissa edellytyksenä on yleensä jonkin asteen omarahoitusosuus ja omarahoituksen jälkeinen osuus siirtyy rahoitettavaksi poistosuunnitelman mukaisesti. Maksuajan pituus yleensä vaikuttaa rahoituksen hinnoitteluun. Omistajuus siirtyy, kun hankinta on maksettu kokonaisuudessaan, jolloin yritys voi esimerkiksi myydä tai siirtää hankinnan hallussapito-oikeuden eteenpäin, kun sille ei enää löydy tarvetta. Toisin kuin leasingissa, osamaksulla rahoitettu investointi näkyy yrityksen omassa taseessa. Osamaksu on yleensä leasingia edullisempi vaihtoehto, etenkin jos on tiedossa, että hankittavan laitteen tai koneiston käyttöikä tulee olemaan pitkä. Leasingin kohdalla taas omistajuuden tai esimerkiksi edelleen myymisen riski ei jää yritykselle, kun tulee taas aika päivittää kalusto tai koneisto. Yksi leasingin suurimmista eduista on mahdollisten lisäpalvelujen liittäminen sopimukseen, mikä helpottaa myös yrittäjän huolta huoltoaikaväleistä ja -kustannuksista.


Osamaksu eroaa leasingista siinä mielessä, että osamaksun tavoitteena on hankinnan lunastaminen yrityksen omistukseen.


PUROn asiantuntijat ovat tukenasi, kun olet etsimässä rahoituskumppania investoinnillesi. Autamme sinua valitsemaan juuri sinun yrityksellesi sopivimman muodon rahoitukselle ja suunnittelemaan sopimuksen sisällön ja pituuden tarpeitasi vastaavaksi.


Ota yhteyttä, niin autamme sinut alkuun investointipäätöksen kanssa.


PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoringiin eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.

Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!