Nouseva inflaatio nakertaa kuluttajien ja yritysten ostovoimaa


Taloutta hidastaa tällä hetkellä muutamat tekijät. Yleinen inflaatio eli hintojen nousu, energianhintojen voimakas heilahtelu ja korkotasojen nousu. Nämä kaikki tekijät linkittyvät jollakin tavoin toisiinsa ja jopa voimistavat toisiaan.


Syyskuussa 2022 yleinen kuluttajahintojen vuosimuutos oli jo 8,1 %:a. Syyskuussa kuluttajahintoja nostivat vuodentakaiseen verrattuna eniten sähkön, dieselin ja bensiinin kallistuminen sekä asuntolainojen keskikoron nousu. 


Koska tuotteet ja palvelut maksavat nyt enemmän, yritysten ja kuluttajien ostovoima pienenee, eli välttämättömien kulujen jälkeen rahaa on vähemmän käytettävissä muuhun. Tämä kierre usein heikentää talouskasvua.


Mikä nostaa korkotasoja?


Korkotasojen nousu puolestaan aiheutuu pääosin Euroopan keskuspankin koronnostoista ja sen lausunnoista. Sen tarkoituksena on siis edelleen nostaa EKP:n ohjauskorkoja. Miksi se tekee näin?


Euroopan Keskuspankki eli EKP on 19 EU-maan yhteinen keskuspankki. Sen tärkein tehtävä on sen oman ilmoituksen mukaan ylläpitää hintavakautta eli varmistaa, että inflaatio pysyy hitaana, vakaana ja ennustettavana. Kirjattu inflaatiotavoite on 2 %:a. 


EKP pyrkii nyt hillitsemään inflaatiota nostamalla korkotasoja sekä antamalla lausuntoja tulevista toimenpiteistään. Korkotason nostaminen tekee rahan lainaamisesta kalliimpaa ja vähentää sen kysyntää. Tämän pitäisi teorian mukaan hillitä taloutta (=eli pienentää kysyntää) ja sitä kautta alentaa inflaatiota. Korkotasot ovatkin lähteneet nopeasti voimakkaaseen nousuun kuten oheisesta kuvasta näkyy. Etenkin 12 kk euribor eli pankkien yleisin asuntolainojen viitekorko on ollut puolisen vuotta sitten vielä reilusti negatiivinen, kun nyt se on jo yli 2,7 %-yksikköä. Tämä merkitsee sitä, että lainoista maksetaan nyt kovempia rahoituskorkoja kuin vain hetki sitten. 


Tämä tuntuu tällä hetkellä dramaattiselta, koska koroissa ei ole tätä ennen tapahtunut vuosikausiin juurikaan muutoksia. Aikaisemmin korkotason heilahtelua pidettiin ihan normaalina.


Euroopan keskuspankin ohjauskorkojen ja yleisimmän asuntolainakoron 12 euribor-koron kehitystä voi seurata tästä.


Miten EKP tulee onnistumaan hintavakauden turvaamisessa?


EKP:n kotisivujen mukaan hintavakauden myötä ihmisten on helpompi suunnitella säästämistä ja hankintojaan. 


Talousteorian mukaan kysyntä ja tarjonta määräävät tuotteiden tai palveluiden hinnan markkinoilla. Jos kysyntää on paljon, hinnat nousevat siinä missä kasvava tarjonta alentaa hintoja. Sähkön hinta on tästä erinomainen esimerkki. Kun on aurinkoista ja tuulista, aurinko- ja sähkövoimalat tuottavat paljon sähköä, jolloin sähkön hinta on yleensä matala. Kun ulkona on puolestaan kylmä, energiaa tarvitaan paljon, jolloin kysyntä noustessa sähkön hinta yleensä nousee. 


Koronnousu on yleensä hyvä keino hillitä inflaatiota tilanteessa, jossa hinnat ovat nousseet voimakkaan kysynnän vuoksi. Haastavaksi meidän tilanteen tekee sen, että Suomessa ja Euroopassa hintojen nousu on pitkälti tarjontalähtöistä, eli kysyntää on enemmän kuin tarjontaa.  Tarjontalähtöisen inflaation hillitsemisessä korkotason nostaminen ei ole puolestaan kovin tehokas keino vaikuttaa siihen. Tämän vuoksi inflaation hillitseminen on tässä tilanteessa tavallista haastavampaa. 


Inflaatioon on nyt vaikuttanut paljon koronan aiheuttanut tuotanto-ongelmat muun muassa puolijohteiden kanssa, osittain poliittisista syistä aiheutuneet häiriöt lannoitteiden toimitusketjuissa sekä energian tuotannon haasteet länsimaissa.  


Tässä inflaatiotilanteessa talous siis tarvitsee alentuvan kysynnän sijaan pikemminkin kasvavaa tarjontaa. Korkoja nostamalla tarjonta kuitenkin harvoin kasvaa. Ja korkojen nostaminen itsessään johtaa inflaatioon, koska kuluttajilla ja yrittäjillä merkittävä osa varoista menee asuntolainojen ja muiden lainojen korkoihin. Tämän vuoksi inflaation hallitseminen ja tämänkertainen talouden hidastuminen on tavanomaista ongelmallisempi haaste. 


Putken päässä on valoa? - Haasteista huolimatta kannatta muistaa, että hyvät pärjää aina!


Mutta tästä tilanteesta löytyy jotain positiivistakin. Nimittäin vuosi-inflaatiossa inflaatiotasoa verrataan aina vuoden takaisiin lukuihin ja inflaatio on alkanut kasvaa voimakkaasti vasta noin reilu vuosi sitten kuten alla olevasta kuvasta voidaan nähdä. Koska energian hinnat pysyvät luultavasti ainakin talven ajan melko kalliina, inflaatio tullee pysymään korkeana talven yli, mutta kevätpuolella inflaation vertailuluvut ovat korkeita ja voimakkaimmat inflaatiopaineet alkavat toivottavasti jäämään historiaan, jolloin myös EKP:llä on mahdollista lopettaa koronnostot.


Mitä meidän kannattaa tehdä tässä tilanteessa?


Lyhyellä tähtäimellä tämä kaikki tarkoittaa sitä, että sekä yrittäjien että yritysten täytyy varautua hieman totuttua korkeampiin korkotasoihin siitä huolimatta, että talouden näkymät ovat hieman harmaampia kuin mihin viime vuosina on totuttu.


Koska suuri osa hintojen noususta tulee tällä hetkellä energian hinnan noususta, positiivista on, että me voimme kaikki valinnoillamme vaikuttaa tavallista enemmän talouden tilanteeseen miettimällä tarkemmin omaa energiankäyttöämme. Siinä suomalaiset ovatkin aloittaneet jo hyvin, syksyllä suomalaiset ovat kuluttaneet sähköä peräti 13,5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.  Eli mitä vähemmän energiaa (polttoainetta tai sähköä) käytämme, sen edullisemmaksi sen hinta muodostuu. Eli kansantaloudellisesti omaa energiankäyttöä kannattaa optimoida, vaikka sinulla olisi määräaikainen edullinen sähkösopimus vakavaraisen sähköyhtiön kanssa. Tämä auttaa meitä kaikkia inflaation hallinnassa ja sitä kautta tukee korkojen alentumista. 


Haasteista huolimatta kannatta muistaa, että hyvät pärjää aina. Haastavimmissa tilanteissa ne yritykset, jotka pystyvät mukauttamaan ja kehittämään toimintaansa yleensä selviävät vaikeuksista voittajina. Yrityksen jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että yrityksen kassassa on rahaa ja sen pystyy varmistamaan tehostamalla kassankiertoa ja omaa talouden hallintaa. Kannattaa muistaa, että timantitkin syntyvät kovan paineen vaikutuksesta.


Miten yritys voi tehostaa kassan kiertoaan?


  • Pyri neuvottelemaan ostoillesi mahdollisimman pitkät maksuehdot. 
  • Pyri optimoimaan varastossa olevan tavaran määrä. Liian iso varasto sitoo usein liikaa rahaa ja liian pieni varasto voi puolestaan hidastaa myyntiä/toimituksia. 
  • Lähetä laskut heti toimituksen lähettämisen jälkeen/tekemisen jälkeen. Jos kyseessä on jatkuva työ/palvelu, jota myyt, pyri tihentämään laskutussykliä. 
  • Pyri neuvottelemaan myyntilaskuille mahdollisimman lyhyet maksuehdot.
  • Rahoita myyntilaskusi laskurahoitukselle, näin saat rahaa heti tilille laskun lähettämisen jälkeen ja kassassasi on aina hiukan enemmän rahaa.
  • Käytä myyntilaskujen kanssa ulkopuolista perintäkumppania. Ulkopuolisen tekemät maksuhuomautukset saavat maksajaan usein enemmän vauhtia kuin yrittäjän omat soitot. Ulkopuolisen kumppanin myötä yrittäjän ei tarvitse enää itse seurata maksaako asiakkaat laskunsa vaan prosessi on automatisoitu.
  • Varsinkin isommille myyntilaskuille kannattaa ottaa luottovakuutus, joka suojaa asiakkaasi maksukyvyttömyyttä, -haluttomuutta sekä poliittisia riskejä vastaan. Näin varmistat, että myyntisaamisesi muuttuvat aina rahaksi.
  • Varmista aina, että käytössäsi on rahoituspuskuri, joka mahdollistaa esimerkiksi investointien tekemisen ja yllättävien kulujen maksamisen. Laskurahoitus on joustava ja tehokas rahoitusmuoto, joka sopii melkein jokaiselle pk-yritykselle.


PUROn aikaisemmasta blogista voit lukea miten yrittäjän kannattaa varautua inflaatioon.


---


PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoring- eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!