Jatkossa maksettu maksuhäiriömerkintä poistuu kuukaudessa - Asiakasvalinnan yhteydessä kannattaa olla entistä tarkempi


Luottotietolakiin tuli voimaan muutoksia 1.12.2022. Näkyvin muutos on se, että maksuhäiriömerkintä tulee poistaa luottotietoyhtiön rekisteristä kuukauden kuluttua maksun ilmoittamisesta. Muutoksen vaikutukset tulevat olemaan hyvin kaksijakoisia. Ensinnäkin se helpottaa valtavasti niitä tahoja, joiden maksuhäiriömerkinnät häviävät mutta toisaalta se vaikeuttaa oman asiakkaan rahoituskelpoisuuden arviointia.


Muutos voi jopa vähentää turhien konkurssien määrää


Luottotietolain muutokset helpottavat merkittävästi varsinkin niiden yritysten ja kuluttajien asemaa, jotka kohtaavat vain tilapäisiä maksuhaasteita. Tällä hetkellä maksuhäiriömerkintä on voinut estää kokonaan uuden rahoituksen saamisen ja johtanut omien toimittajien maksu- tai toimitusehtojen muuttumiseen. Lainmuutoksen myötä yrittäjä pystyy paremmin keskittymään varsinaiseen liiketoimintaan ja parantaa pidemmällä tähtäimellä yritysten liiketoiminnallisia edellytyksiä. Tämä varmasti vähentää liiketoiminnaltaan terveiden yritysten konkursseja.


Muutos heikentää näkymää yritysten ja kuluttajien maksuvaikeuksiin


Luottotietolain muutos sisältää myös asioita, joita maksukykyisten yritysten kannattaa ottaa huomioon. Tämä tarkoittaa erityisesti luotonantajia tai yrityksiä, jotka myyvät laskulla tavaraa tai palveluita. Tähän asti vanhat maksuhäiriömerkinnät ovat paljastaneet, jos asiakkaalla on ollut aiemmin maksuvaikeuksia. Nyt tilanne saattaa olla se, että maksuhäiriöttömällä asiakkaalla on vakavia maksuvaikeuksia mutta niistä on selvitty rimaa hipoen ja perinnässä on iso määrä saatavia matkalla kohti uusia maksuhäiriömerkintöjä. 


Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun lopulta maksuvaikeudet realisoituvat kaikille, ongelmat ovat merkittävästi syvempiä kuin aikaisemman lain voimassaolon aikana. Lisäksi maksuhäiriöisen voi jatkossa olla entistä vaikeampi saada rahoitusta maksuhäiriömerkinnän ollessa vielä näkyvillä. 


Ole tarkkana asiakasvalinnassa - älä tukeudu pelkästään luottotietoihin


Asiakasvalintaan kannattaa jatkossa ehdottomasti suhtautua tarkemmin, enää ei kannata tukeutua pelkästään luottotietoihin. Mitä muuta yrittäjä voi tehdä miettiessään kenelle kannattaa myydä laskulla tuotteita tai palveluita?


Koska maksuhäiriöitä on jatkossa vähemmän, huomiota pitää siirtää muihin tietoihin. Luottotietopalvelut tarjoavat vaihtelevia lisätietoja yritysten maksukyvystä, esimerkiksi asiakasluokitus-, maksutapa- ja maksuviitetietoja tai tietoja yhtiötä vastaan aloitetuista perintätoimeksiannoista. Näiden tietojen merkitys asiakkaan luottokelpoisuuden arvioinnissa tulevat varmasti kasvamaan.


Seuraa asiakkaittesi maksukäyttäytymistä ja käytä perintäkumppania


Luottoriskiä voi myös pienentää pitämällä laskujen maksuehdot mahdollisimman lyhyinä ja laskuttaa mahdollisimman usein, varsinkin tilanteissa, joissa kyse on jatkuvista toimituksista. Oman myyntireskontran valvonta kannattaa myös rakentaa siten, että uusia toimituksia tai palveluita ei toimiteta, mikäli ostajan edellinen lasku on maksamatta. 


Oman asiakkaan myöhässä tapahtuviin maksuihin kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämä voi olla merkki alkavista maksuongelmista. Helpoin tämä on tehdä siten että oma myyntilaskutus on automaattisesti perintäpalvelun piirissä. PURO Laskurahoitus mahdollistaa kumppanin kautta automaattisen ja maksuttoman perintäpalvelun liittämisen omaan myyntilaskutukseen. 


Laskurahoituksessa PURO lähettää kaikki erääntyneet myyntisaamiset perintäyhtiön perintään niin nopeasti kuin hyvä perintätapa sallii. Useimmiten yrittäjän on parasta ulkoistaa perintäasiat. Näin yrittäjä välttää työllistävät perintäpuhelut, maksujen valvomiset sekä pyynnöt lisämaksuaikoihin liittyen. Perintäkumppanin avulla tie oikeudellisen perintään pystytään pitämään mahdollisimman lyhyenä. 


Jos asiakas alkaa maksaa laskujaan myöhässä, kannattaa miettiä eri vaihtoehtoja kaupanteon jatkamiseksi. Näitä vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi ennakkomaksujen vaatiminen, maksuaikojen lyhentäminen tai toimitusten pienentäminen. 


Laskurahoitukseen liitettävä luottovakuutus turvaa myyntisaatavien maksun


Taloudelliset ajat vaikuttavat lähitulevaisuudessa aiempaa haastavimmilta. Tämä voi johtaa jopa vakiintuneiden ja isojen yritysten ajautumisen maksuvaikeuksiin, velkasaneeraukseen tai jopa konkurssiin. Ja kuten viime vuosina on huomattu, melkein mitä tahansa odottamatonta voi tapahtua. 


Tätä riskiä vastaan voi suojautua Suomessa varsin huonosti tunnetulla tuotteella eli luottovakuutuksella. Luottovakuutuksen avulla yritys saa turvaa oman asiakkaan maksukyvyttömyyttä tai -haluttomuutta vastaan. Luottovakuutus antaa suojaa kansainvälisessä kaupassa myös poliittisia riskejä vastaan. Mikäli myyntisaamiselle on otettu luottovakuus, luottovakuuttaja maksaa saamisen myyjälle, mikäli ostaja ei sitä maksa. Luottovakuutus on mahdollista saada edullisesti PURO Laskurahoituksen kautta.


Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää aiheesta, ota yhteyttä PUROn myyntitiimiin!


Luottotietolain muutos pähkinänkuoressa

  • Maksuhäiriömerkinnät poistuvat kuukauden kuluessa maksun jälkeen
  • Lakimuutos vähentää turhien konkurssien määrää
  • Asiakasvalintaan kannattaa kiinnittää tarkempaa huomiota
  • Hyvän perintäkumppanin merkitys kasvaa
  • Luottovakuutus antaa turvan myyntisaamisten maksulle---


PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoring- eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.


Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.


Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!