Vuosi 2023 osoittautui PUROllakin odotettua haastavammaksi, vaikka talouden taantuman vaikutukset olivatkin osittain ennakoitavissa jo vuosi sitten. Onneksemme markkinaolosuhteiden merkittävin vaikutus liiketoimintaamme oli kasvuvauhdin hidastuminen, joka jäi selvästi pitkän aikavälin 50 prosentin kasvutavoitteestamme. Silti 27 prosentin liikevaihdon kasvu vuodelta on saavutus, johon olemme tyytyväisiä. Yhdistettynä jatkuneisiin ponnisteluihimme skaalautuvuuteen ja kannattavuuteen, se tarjoaa vankan alustan tuleville kasvupyrkimyksillemme.

Laskumäärässä mitattuna liiketoimintamme volyymit jatkoivat kasvuaan 40 prosenttia vuodesta 2022. Salkkumme koostumuksessa tapahtui kuitenkin suuri muutos, kun keskimääräinen myönnetty limiitti pieneni ja keskimääräiset maksuajat lyhenivät (johtuen investointien romahtamisesta rakentamisen ja teollisuuden toimialojen piirissä). Vuoden 2023 aikana rahoitimme yhteensä 460 miljoonalla eurolla asiakkaidemme myyntisaatavia, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Tilikauden lopun rahoitetut saatavamme vähenivät hieman yllättäen vuodenvaihteiden välillä 12 prosenttia 22 miljoonaan euroon. Uskomme, että tämä johtuu teollisten investointien puutteesta, nopeutuneista keskimääräisistä maksuajoista ja muutamien suurasiakkaidemme laskutusten viivästymisestä joulukuun lopusta tammikuulle. Lokakuun huippu tuolla mittarilla oli 30 miljoonassa eurossa.


Asiakaskuntamme kasvoi 360 uudella asiakkaallaUusasiakashankintamme jatkoi kukoistustaan viime vuonna ja asiakaskuntamme kasvoi 360 uudella asiakkaalla. Suurin osa asiakkaista tuli menestyksekkäästä yhteistyöstämme Accountorin kanssa. Portfoliomme koostuu 950 yrityksestä, joilla on jo yli 100 miljoonan euron luottolimiitit – tämä on vankka perusta voimakkaallekin kasvulle, kunhan talous alkaa kääntyä.

Kasvua hidastavasta markkinatilanteesta huolimatta Q4 oli liikevaihdolla mitattuna historiamme paras vuosineljännes. Liikevaihto 1,6 miljoonaa euroa oli 18 prosenttia suurempi kuin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Samaan aikaan tekemisemme on keskittynyt skaalautumiseen ja kannattavuuteen eliminoidaksemme riskit sekä luottojen laadusta että mahdollisesti heikentyvästä kannattavuudesta. Luottotappiovarauksia (yhteensä 413 t euroa) tehtiin budjetoitua enemmän erityisesti tulevan periodin taloudellisen valmiuden varmistamiseksi. Tulos sisälsi myös poikkeuksellisia ulkoisia kuluja tiettyjen strategisten hankkeiden osalta, jotka tulevat kantamaan hedelmää tulevina vuosina.

Satunnaisista kustannuksista ja ylimääräisistä tappiovarauksista huolimatta pystyimme saavuttamaan vuoden tulostavoitteemme huolimatta, että liikevaihto jäi merkittävästi budjetista. Liikevoitto kasvoi 27 % vuodesta 2022, samalla kun tulos ennen veroja kaksinkertaistui. Kesäkuussa tehty pääomasijoitus yhdistettynä muutamiin velkapääomajärjestelyihin – mukaan lukien tytäryhtiömme PURO SPV 1:n rahoituskehyssopimus – varmistaa, että taloudellinen asemamme vuoden 2024 alkaessa on selkeästi vahvin lyhyen historiamme aikana.

Varovaisuus luottojen myöntämisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä vaikuttivat myös hankkeisiimme Ruotsissa, jossa isommat markkinointi- ja myyntihankkeet lykättiin tulevaisuuteen ja vakaampaan markkinaympäristöön. Selkeä valopilkku Ruotsissa oli ensimmäisten asiakkaiden onnistunut saaminen kaupallisesta yhteistyöstämme Intrum Ruotsin kanssa, josta voimme jatkaa vuoden 2024 aikana, kun pyrimme tasapainottelemaan kannattavuuden rajoissa ja samalla saamaan jalansijaa kotimaamme ulkopuolelle.


Talouden epävarmuus tekee vuoden 2024 ennustamisesta haastavaaOletamme, että ainakin ensimmäisellä vuosipuoliskolla investoinnit teollisuuteen ja rakentamiseen jäävät vähäisiksi, millä on hidastava vaikutus myös PUROn kasvuun. Suhtaudumme optimistisesti siihen, että uusien asiakkaiden hankintamme jatkuu nykyisellä tasolla, eikä portfoliomme vaihtuvuus kiihdy. Näillä olettamuksilla ensimmäisen puoliskon kuukausikasvun pitäisi olla noin 25 prosentin tasolla verrattuna viime vuoteen.

Vuoden 2024 toiselle puoliskolle olemme varovaisesti lisänneet investointien kasvuodotuksia, vaikka näemmekin tässä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Terve luottopolitiikkamme ja riskienhallintamme pitävät luottotappiomme edelleen maltillisina. Epävarmuustekijöistä huolimatta jatkamme varovaisesti strategista polkuamme täyttääksemme sitoumuksemme asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Sisäisesti pyrimme edelleen tekemään siitä hauskaa ja erottumaan aina joukosta.


PURO Finance avainluvut 2023

  • Liikevaihto 5,8 miljoonaa euroa, kasvua 27% edellisvuodesta.
  • Uusia asiakkaita 360.
  • Asiakasmäärä 950, kasvua 23% edellisvuodesta.
  • Rahoitetun laskutuksen määrä 460 miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto 2.3 m eur, 40% Liikevaihdosta (EBIT%).
  • Tulos ennen veroja 556 tuhatta euroa, kasvua 96% edellisvuodesta.
  • Konsernin omavaraisuusaste 19,5%.


Lue koko osavuosikatsaus PURO Q4 Interim report 2023


PURO Finance Oy 


Lisätietoja: 

Junno Roine, CEO, junno@puro.finance, puh. +358 50 522 6037 

Juho Väinölä, CFO, juho@puro.finance, puh. +358 50 573 6427 


Lue aikaisemmat osavuosikatsauksemme Sijoittaja-sivultamme!


----- 


PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoring- eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon. 


Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. 


Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Kassaturva (Procountor, Isolta ja Ecom), POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!