Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia


PURO Finance teetti ennen kesälomakauden alkua kyselyn sen laskurahoitusta käyttävistä yritysasiakkaista. Saimme vastauksia erittäin hyvin, peräti 95 kpl, joten kyselyn tulokset antavat varsin hyvän kuvan todellisuudesta. 


Laskurahoituksen käyttö kasvussa


Tulokset piirtävät varsin tarkan kuvan rahoitusta tarvitsevien yritysten ja yrittäjien tarpeesta. 34 % asiakkaista arvioi käyttävänsä enemmän rahoitusta seuraavan 6 kk aikana, 60 %:a yhtä paljon kuin aikaisemminkin ja vain 5 % arvioi vähentävänsä rahoituksen käyttöä. Tämä vahvistaa meidän käsitystämme siitä, että laskurahoitus kasvattaa suosiotaan tällä hetkellä varsin voimakkaasti pienyritysten ja yrittäjien keskuudessa. Käyttöönotto onkin vastaajien mielestä varsin helppoa, koska korkein yksittäinen arvosana tuli nimittäin tästä kysymyksestä. Vastaajista peräti 97 % piti palvelun käyttöönottoa vaivattomana ja nopeana.


Tyytyväisimmillä asiakkailla laskurahoitus on yhdistetty taloushallinnon ohjelmistoon


Kyselyn asiakastyytyväisyys antaa myös vahvan kuvan siitä, millaisia kokemuksia asiakkailla on laskurahoituksesta. PURO Financen kaikkien asiakkaiden keskimääräinen NPS eli Net Promoter Score oli peräti 63 pistettä. Asteikolla 1-10, vastaajista peräti 69 % antoi asiakastyytyväisyydessä arvosanaksi 9 tai 10 ja vain 7 % vastaajista antoi arvosanaksi 6 pistettä tai vähemmän. Toisin sanoen 92 % ovat tyytyväisiä ja 68 % ovat erittäin tyytyväisiä laskurahoitukseen.  Tämä on varsinkin rahoitusalalla poikkeuksellisen korkea lukema. 


Ne asiakkuudet, joissa on kiinteä yhteys taloushallinnon ohjelmistoon kuten esimerkiksi Procountoriin, Isolta Archimedekseen tai Oscar Softwareen, asiakastyytyväisyys oli selvästi korkeampi kuin keskimäärin. Tämä vahvistaa kuvaa siitä, että asiakkaat toivovat rahoituksen olevan kiinteämpi osa yhtiön taloushallintoa, laskutusta ja kirjanpitoa. Esimerkiksi Procountor-käyttäjistä peräti 87 % vastaajista oli sitä mieltä, että palvelun automaattiset kirjanpitoviennit helpottavat kirjanpitoa selvästi. Lähes sama määrä vastaajista kokivat, että PURO Financen tuottamaa raportointia oli helppo hyödyntää. 


Rahoitusta haetaan myös eri paikoista kuin aikaisemmin on koettu. Peräti 90 % asiakkaista oli kuullut laskurahoituksesta taloushallinnon ohjelmistostaan, taloushallinnon uutiskirjeistä tai kotisivuilta tai palvelua oli suositellut yhtiön kirjanpitäjä.


Huolimatta palvelun hyvin pitkästä automaatiotasosta, myös mahdollisuutta henkilökohtaiselle asiakaspalvelulle arvostettiin. Ainostaan yksi vastaaja 95:stä koki, että asiakaspalvelu ei ollut ollut ystävällistä ja avuliasta. Asiakaspalvelua pidettiin helposti tavoitettavana, joten vaikuttaa siltä että asiakkaat ovat käyttäneet myös PUROn automaattista Chatbottia Paavoa, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja haasteisiin 24/7. 


Perintä ja luottovakuutus ovat tärkeä osa laskurahoitusta


Tuotteen kehittäminen on jatkossakin varmasti erittäin tärkeää. Tästä antaa suuntaa se, että laskurahoituksen lisäarvopalvelut ovat erittäin kysyttyjä. Olemme vasta lähiaikoina aktiivisesti lanseeranneet maksuttoman perintäpalvelun ja vastaajista peräti 27 %:a olivat jo ehtineet ottamaan sen käyttöön. Tämän lisäksi vastaajista merkittävä osa pyysi ottamaan yhteyttä, koska olivat kiinnostuneita sen käyttöönotosta. Useat vastaajat olivat nostaneet esille kiinnostuksena myös luottovakuutuksen käyttöönotolle. 


Laskurahoituksessa on myös kehitettävää


Palautteista löytyi onneksi myös kehitettävää. OmaPURO-verkkopalvelu sai asiakastyytyväisyydestä varsin korkeat tyytyväisyysarvosanat, mutta vastaajista yli puolet jätti vastaamatta verkkopalvelua koskeviin kysymyksiin. Tämä on selkeä merkki meille siitä, että meidän tulee ehdottomasti opettaa käyttäjät hyödyntämään verkkopalvelua ja kehittää sen itsepalveluominaisuuksia edelleen. Myös raportointia pitää kehittää eräiden taloushallinnon ohjelmistojen kanssa.


---

PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoring- eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.


Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.


Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!