Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä kävijäliikenteen tilastoimiseen. Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön.

Haluamme toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, sijoittajia, työntekijöitä sekä muita sidosryhmiä kohtaan. Olemme määritelleet yhtiön toimintaa ohjaavat periaatteet taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun suhteen, joita kaikki PUROn työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan.

TALOUDELLINEN VASTUU

Huolehdimme, että toimintamme on tehokasta ja kannattavaa sekä kilpailukykyistä. Raportoimme taloudellisesta tilanteestamme sidosryhmillemme, kuten omistajille ja sijoittajille säännöllisesti. Luotonmyöntömme perustuu kokonaisarvioon asiakkaamme liiketoiminnasta, taloudellisesta asemasta sekä yhtiön muista taustatekijöistä. Pyrimme kaikilla toimintamme osa-alueilla lahjonnan, korruption ja rahanpesun torjumiseen.

TALOUDELLINEN VASTUU
YMPÄRISTÖVASTUU

YMPÄRISTÖVASTUU

Meillä on vastuu, että käytämme luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti, kuten kierrättämällä. Uusia toimintatapoja kehittäessämme, painotamme muutosten mahdollisia ympäristöä kuormittavia vaikutuksia. Yhteistyökumppanuuksia sekä asiakkuuksia solmiessamme otamme huomioon yhteistyötahon toiminnan ympäristöä koskevan jalanjäljen.

SOSIAALINEN VASTUU

PURO tuntee vastuullisuutta niin henkilöstönsä, asiakkaidensa kuin kumppaneidensa hyvinvoinnista. PURO on eettinen ja syrjimätön yritys, edellytämme tätä myös kumppaneiltamme. Motivoimme henkilöstöämme kehittämään itseään, jotta asiakkaamme saavat aina mahdollisimman laadukasta palvelua.
PURO kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on sitoutunut YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen ja YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin.

SOSIAALINEN VASTUU